Историята на Prognozite.bg

Prognozite.bg е български спортен уеб сайт. Предлага спортни анализирани прогнози за футбол, тенис, волейбол, баскетбол и други спортове. Разполага с екип от 10 човека, като по-голяма част от тях
са специализирани в спортните прогнози, както и в подръжка/обновяване на уеб портала.
Сайта притежава българска и английска версия. Порталът предоставя на своите потребители актуална и богата информация, чрез услуги като видео и фотоновини.
Основната аудитория на Prognozite.bg се състои от мъже и жени, на възраст от 19 до 45 години, живеещи в големите градове на страната.
Prognozite.bg е наследник на разпадналото се дружество “Сигурни спортни прогнози” основано още през далечната 2017г.

ssptheofficial@yahoo.com

instagram.com/prognozite.bg

fb.com/PrognoziteBG1

НАШИЯТ ЕКИП

Иван Иванов
Отдел информация

Радослав Молов
Отдел реклама

Ивайло Иванов
Спортен анализатор

Райчин Захариев
Спортен анализатор

Цветан Минчев
Отдел маркетинг